Møder du praktisk sproglig modstand i dit ønske om samhandel med Tyskland?

Møder du praktisk sproglig modstand i dit ønske om samhandel med Tyskland?

Det kan være, at du har brug for hjælp til at forbedre dine sprogkundskaber, for at komme ind på det tyske marked. Det kan have en væsentlig betydning for at forstå kontrakter, aftaler, produktporteføljen og den dialog, der naturligt forekommer, men som også kan have en mere formel karakter, og derfor ville det være ærgerligt med “sprogbøffer” og unødvendige misforståelser.

Den 29. november 2017 har den danske regering med Forskningsminister Søren Pind i spidsen lanceret en strategisk plan for at styrke sprogkompetencerne i Danmark, og der er afsat 100 millioner kroner til projektet. Fra ministeriets side er der sendt følgende pressemeddelelse ud.

Det glæder mig som tyskunderviser, at man virkelig gerne vil højne kvaliteten, så flere tilegner sig sprog og jo i særdeleshed tysk!

Det er den rigtige vej, men du har travlt med dit firma og kan ikke vente, til et stort efterslæb af kompetente medarbejdere er klar til at styrke jeres omsætning på det tyske marked. Måske kan du bruge mig til at tolke til messer, tale med potentielle kunder eller sågar coache og undervise jer i det tysk sprog og de særlige aspekter, der gør sig gældende i de forskellige delstater – der også indbyrdes differentierer fra hinanden. Det kan være, at investeringen betaler sig mange gange hjem ved netop at signalere seriøsitet og effektivitet fra start.

Jeg står klar til at hjælpe jer!

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.