Test af custom title

Universum Bremen

Er man nu på tur i området, og Bremen indgår i besøget, kunne det være oplagt at besøge netop “Universum Bremen”.
Selve området, der strækker sig over mere end 4000 m2, dækker indgående viden om “Mensch”(mennesket) – “Natur” – “Technik” (dette ord har en sjov lyd omkring ch, der bedst kan udtales tæchnik). Der er ofte koblet særudstillinger på, men de tager udgangspunkt i og omkring de ovenstående permanente udstillinger. “Danfoss Universe” på Als og “Eksperimentariet” i København minder en del om selve konceptet. Her man man også aktivt få indblik og viden om den verden, som vi er en del af.

“Universum Bremen” ligger i den nordlig del af byen og er nærmest nabo til den tyske “Autobahn E27”

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.