Sachsen

Velkommen til en af de meget betydningsfulde delstater, både hvad angår historien samt betydningen for industrialiseringen og de økonomiske konsekvenser, der følger deraf – både positivt og negativt. To af de tyske delstater har dele af navnet i sig. Niedersachsen og Sachsen-Anhalt. Dette underbygger sandsynligvis den signifikante betydning “Sakserne” har haft i denne del af Tyskland. I den tidlige middelalder var Sakserne, Normannerne, Kelterne og andre vigtige store stammer i bevægelse, og netop Sakserne bosatte sig i områderne i midt- og nortyskland (langt mod nord herskede vikingerne, og dér turde man ikke helt bevæge sig op). Senere blev der et egentligt hertugdømme Sachsen, der efter Kejserigets ophør i 1918 forsvandt som så mange andre len og adelige områder. Sachsen blev et selvstændigt område, og efter genforeningen i 1990 blev det en af de nye 5 delstater, der indgik i en ny føderal sammenslutning.

 

 

I DDR, specielt efter 1970, blev de sidste private industrivirksomheder overtaget af staten, hvorefter der skete en kraftig regionalisering og specialisering, og mange steder kom enkelte industrigrene til at dominere. I Sachsen blev hovedvægten lagt på maskin-, bil- og tekstilindustri, hvorimod elektronik og fremstilling af optiske instrumenter kun blev fremmet i Dresden og Leipzig. De mange mindre, tidligt industrialiserede områder blev hængende i traditionelle industrigrene med en teknologi fra 1930’erne.

Efter Tysklands samling i 1990 begyndte en modernisering, effektivisering og rationalisering af hele industrisektoren. I første omgang blev resultatet lukning af urentabel fabrikker med en stigning i arbejdsløsheden til følge. Andre virksomheder blev overtaget af private eller blev datterselskaber af firmaer i de gamle forbundslande. Ligeledes meldte markedsøkonomien sig som en spiller på banen, og det betød store reduktioner i beskæftigelsen. Det har været svært for de nye forbundslande at fastholde indbyggere, og heldigvis for Sachsen har mange polske arbejdstagere sikret en vis kontinuitet i arbejdsstyrken. Men der er stadig regionale udsving, og mange unge går arbejdsløse og søger efter et perspektiv – selv i så smuk en delstat som Sachsen – der ikke bare lige lader sig finde.

Faktaboks

18.420,25 km²

4.084.851

1,57 børn pr. familie

128.303 personer

De største grupper i antal udlændinge:

  • Syrer
  • Polakker
  • Russere
  • Vietnamesere
  • Ukrainere
  • Miljø og energi teknologi
  • Tekniske virksomheder
  • Bilindustrien
  • Maskiner og anlæg

Stanislaw Tillich, har regeret Sachsen siden 2008 og har ført 3 regeringer frem til i dag. Han har i skrivende stund (november 2017) meldt sin afgang som ministerpræsident i Sachsen.

Den nuværende koalitionspartner fra 2014 er SPD og der skal være valg i delstaten i 2019.

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Videre til værktøjslinje