Sachsen

Velkommen til en af de meget betydningsfulde delstater, både hvad angår historien samt betydningen for industrialiseringen og de økonomiske konsekvenser, der følger deraf – både positivt og negativt. To af de tyske delstater har dele af navnet i sig. Niedersachsen og Sachsen-Anhalt. Dette underbygger sandsynligvis den signifikante betydning “Sakserne” har haft i denne del af Tyskland. I den tidlige middelalder var Sakserne, Normannerne, Kelterne og andre vigtige store stammer i bevægelse, og netop Sakserne bosatte sig i områderne i midt- og nortyskland (langt mod nord herskede vikingerne, og dér turde man ikke helt bevæge sig op). Senere blev der et egentligt hertugdømme Sachsen, der efter Kejserigets ophør i 1918 forsvandt som så mange andre len og adelige områder. Sachsen blev et selvstændigt område, og efter genforeningen i 1990 blev det en af de nye 5 delstater, der indgik i en ny føderal sammenslutning.

I DDR, specielt efter 1970, blev de sidste private industrivirksomheder overtaget af staten, hvorefter der skete en kraftig regionalisering og specialisering, og mange steder kom enkelte industrigrene til at dominere. I Sachsen blev hovedvægten lagt på maskin-, bil- og tekstilindustri, hvorimod elektronik og fremstilling af optiske instrumenter kun blev fremmet i Dresden og Leipzig. De mange mindre, tidligt industrialiserede områder blev hængende i traditionelle industrigrene med en teknologi fra 1930’erne.

Efter Tysklands samling i 1990 begyndte en modernisering, effektivisering og rationalisering af hele industrisektoren. I første omgang blev resultatet lukning af urentabel fabrikker med en stigning i arbejdsløsheden til følge. Andre virksomheder blev overtaget af private eller blev datterselskaber af firmaer i de gamle forbundslande. Ligeledes meldte markedsøkonomien sig som en spiller på banen, og det betød store reduktioner i beskæftigelsen. Det har været svært for de nye forbundslande at fastholde indbyggere, og heldigvis for Sachsen har mange polske arbejdstagere sikret en vis kontinuitet i arbejdsstyrken. Men der er stadig regionale udsving, og mange unge går arbejdsløse og søger efter et perspektiv – selv i så smuk en delstat som Sachsen – der ikke bare lige lader sig finde.

Faktaboks

18.420,25 km²

4.084.851

1,57 børn pr. familie

128.303 personer

De største grupper i antal udlændinge:

  • Syrer
  • Polakker
  • Russere
  • Vietnamesere
  • Ukrainere
  • Miljø og energi teknologi
  • Tekniske virksomheder
  • Bilindustrien
  • Maskiner og anlæg

Michael Kretschmer har ledet landets nuværende regering siden 13. december 2017 og danner en koalition med SPD. AfD har hentet mange stemmer – især i de nye delstater. Ved næste valg bliver det spændende om Krestschmer kan fortsætte, eller ligeledes må finde en bredere koalition.

Næste valg er 2024

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.