Om Besserdeutsch.dk

Besserdeutsch.dk er et tilbud om formidling og sammenfatning af ét eller flere emner. Ideen kom i virkeligheden for mange år siden, da jeg altid har søgt at formidle og nørde rundt i Tyskland samt tysk historie og kultur.

Tysk er svært, men nødvendigt

Ofte har jeg mødt alt for meget modstand mod sproget, men med en stille fascination af selve landet og kulturen. “Jeg forstår godt noget af det, man siger” og “Jeg kan godt forstå det, men slet ikke tale tysk” er nok de mest anvendte udsagn omkring forholdet til det tyske. Udtalt af både elever og mennesker, som jeg har mødt gennem tilværelsen.

Dansk Industri efterlyser flere tysktalende medarbejdere.

Jeg går rundt en fornemmelse af, at der indenfor de kommende år vil ske et øget fokus på det tyske marked, som konsekvens af Brexit. Flere danske virksomheder vil få brug for tysktalende medarbejdere og gerne medarbejdere med et kendskab til landet og de enkelte delstater.  I Oktober 2017, efterlyste DI, på vegne af flere virksomheder behovet for flere tysktalende medarbejdere.

Formålet med Besserdeutsch.dk

Vi vil med Besserdeutsch.dk gerne tegne et mere bredt billede af udbudet i de tyske delstater. Derudover vil vi gerne være inspirator for at komme afsted og få prøvet det rustne tysk af. Du finder vores tanker og holdninger pakket ind i overskrifter, og du får muligheden for at berige dig med nogle sproglige fif.

Vi samarbejder med andre, der ligeledes gerne vil informere og udbrede kendskabet til Tyskland. Skulle du/I ligge inde med nogle interessante vinkler, som vi skal tage op, så skriv endelig.

De bedste hilsner besserdeutsch.dk

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.