Glücksborg

Glücksborg slot
Glücksborg slot

Glücksborg (på dansk Lyksborg) er en mindre by beliggende nord for Flensborg. Udover at være en helt almindelig by, rummer den også et slot, som danner udgangspunktet for vores nuværende kongeslægt: Glücksborgerne. Da Frederik VII døde, var han barnløs og derfor kunne Oldenborgerne ikke fortsætte på tronen i Danmark. Så skulle man hente en slægtning og valget faldt så på Christian, der var en del af Hertugslægten Glücksborg.
I dag fungerer slottet som museum. Derudover kan man også spise på slottet.

Glücksborg slot
Slottet omkranset af voldgraven

Byen Glücksborg

Godt 6000 mennesker bor i Glücksborg og en del af dem pendler blandt andet fra Flensburg. Byen ligger idyllisk ned mod Flensborg fjord og tjener som “Kursted”. Der er mulighed for at tage rutebåden til Flensburg. En smuk tur på fjorden, hvor man blandt andet kommer forbi Mürvik og her kan se Marineschule Mürvik. Flådens uddannelse for officerer. Siden 1990´erne har der ikke ligget flådefartøjer i havnen længere og derfor er flere bygninger solgt fra.
Som tidligere nævnt, er der gode steder til Wellness og afslapning og de termiske bade er ingen undtagelse. Stedet er godt besøgt og man kan tage afsted med hele familien. Glücksborg har gode hoteller i alle prisgrupper og ligger naturskønt. Der er cykelsti til Flensborg og til den nordligere by Holnis.

Danske rødder i Glücksborg

Den danske historie mærkes helt naturligt i hele Schleswig-Holstein.
Her er Glücksborg ingen undtagelse. Udover man helt klart kan se med nutidsøjne, at man er i Tyskland, så giver gadenavne og de omkringliggende navne på små byer en klar indikation, at her har man at gøre med et tidligere dansk område. Der er dansk skole og en dansk kirke og menighed.
Sproget findes også i daglige tale, da det danske mindretal også trives i denne by. Så er der elementet af stolthed over, at man selv i en republik som Tyskland, har været med til at præge det danske kongehus.

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.