Brandenburg

Brandenburg er navnet, men fra by til land kunne også være en passende beskrivelse af denne delstat. En af de mere særlige kendetegn for Brandenburg er, at den omkranser hovedstaden Berlin (som Niedersachsen omkranser Bremen), men at vi her er i en af de tidligere områder i DDR. Selvom der er gået mere end 28 år siden genforeningen, er der stadig mange områder og små kommuner i Brandenburg, som har ligget forholdsvist stille hen med udviklingen. I visse dele af delstaten er der nærmest ved at ske et dramatisk fald i antallet af indbyggere. Der bliver længere til købmanden, lægehuse og skoler. Det er med til at påvirke demografien betydeligt, og det er et stort problem – især for de tidligere områder i DDR.

Små byer har det rigtig svært i Brandenburg

Som tidligere nævnt på besserdeutsch.dk er der beskrevet, at der er omkring 11000 kommuner i Tyskland, og de varierer ofte i størrelsen. Her i Brandenburg er der også små kommuner, og en af dem ligger i den nordvestlige del af Brandenburg og hedder Kleßen Görne. Den har omkring 340 indbyggere og et byråd på 7 medlemmer. Her er befolkningstallet også gået stødt nedad gennem årene, og det har givet de førnævnte udfordringer med at opretholde en god infrastruktur og et beskatningsgrundlag, der sikrer optimal service til områdets borgere. De regioner der oplever, at virksomhederne lukker, og borgerne derfor er nødsaget til at flytte, forsøger på bedste vis at skabe andre attraktioner, der i det mindste skal skabe et grundlag for turisme og de deraf følgende indtægter.

(I Danmark har vi eksempelvis Læsø, der har godt 1800 indbyggere og ligeledes udgør en selvstændig kommune)

Investeringer i Brandenburg

I nærheden at Potsdam ligger også nogle sværvægtere inden for industrien med stor omsætningsvolumen. En af dem er AAB Deutschland, der beskæftiger 10000 medarbejdere i Tyskland og er en forgrening af det svenske ABB. Deres omsætning var i 2012 på omkring 3,5 mia euro, og de medarbejdere, der er beskæftiget i Brandenburg, bidrager også godt til de forskellige kommunekasser.

Solidarpakt

Efter genforeningen skabte man et begreb, der hed solidarpakt, – et finansielt redskab. Der tildeles midler mellem landene Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommeren, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen efter nogle helt særlige fordelingsnøgler. I 2005 fordelte man over 10 mia. euro mellem disse lande, og i 2019 regner man med, at beløbet udgør omkring 2 mia. euro. Dermed reduceres de tilskud, der flyder ind i de nye lande. Formålet med soldarpakten har blandt andet været at hjælpe de “nye” lande med at fjerne massive miljøbelastende områder, fjerne tidligere fabrikker, etablere en bedre infrastruktur, broer og med forskellige naturprojekter.

Faktaboks

29.654,34 km²

2.484.826

1,55 børn pr. familie

71.560 personer

De største grupper i antal udlændinge:

  • Polakker
  • Syrer
  • Russere
  • Ukrainer
  • Vietnamesere
  • Logistik
  • Civile luftfartindustri
  • Bilindustrien
  • Virksomheder indenfor sundhed og medicinalbranchen

Socialdemokraten Dietmar Woidke har dannet regering med partiet Die Linken, siden 2013.

Første gang Woidke blev valgt til ministerpræsident var i 2013, hvor han afløste Matthias Platzeck, ligeledes SPD, der måtte træde tilbage, af helbredsmæssige grunde.

Ved delstatsvalget 2019, var den parlamentariske situation så vanskelig, at Woidke måtte gå i koalition med CDU og die Grünen. AfD fik et rigtig godt valg, men ingen af de resterende partier vil samarbejde med dem.

Næste valg er 2024

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.