BER – En lufthavn der lader vente på sig

BER – En lufthavn der lader vente på sig

Tyskerne er kendt for præcision og orden. “Ordnung muss sein” er et begreb vi også ofte anvender i det danske, når vi skal klare rammer og linjer og det er en klar henvisning til, at sådan foregår det ofte i det ordentlige Tyskland.

Dog er der engang imellem de her projekter, hvor man ikke rigtig kan forstår sammenhængen med planlægning, politiske ønsker, og det der så kan realiseres. Lufthavnen er et kæmpe projekt. Den skal erstatte de mindre lufthavne der er i Berlin og som grundet placeringen fra 1949 til 1990, vanskeliggjorde at Berlin havde en stor central lufthavn. Brandenburg og Berlin underskrev kontrakten i 1996 og man regnede med at omkring 1 milliard euro ville dette projekt koste. Lufthavnen skulle åbne i 2011, men det blev udskudt og projektet kostede omkring 6 milliader istedet. Dertil kom den ene forskydelse af åbningen efter den anden.

I Tyskland, er dette projekt blevet en national paria. Da man simpelthen ikke havde regnet med at noget så stort et byggeri, kunne behæftes med så massvie problemer, at lufthavnen måske først kan åbnes i år 2020.

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.